Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh počítačové sítě pro polyfunkční dům 

    Sekanina, Čestmír
    Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro polyfunkční dům. Vychází z provedené analýzy novostavby a definovaných požadavků investora. Součástí práce jsou teoretická východiska, která pomáhají lépe pochopit ...