Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změn informačního systému firmy 

    Markovič, David
    Bakalářská práce se zaměřuje na návrh změn informačního systému firmy. Popisuje, kde má systém chyby a kde by se dalo co upravit, pro jeho lepší, pohodlnější využívání.