Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace města a návrhy na její zlepšení 

    Bánovská, Michaela
    Bakalářská práce „Hodnocení finanční situace města a návrhy na její zlepšení“ se zabývá problematikou hospodaření města Hluk a to konkrétně v letech 2009-2013. První část bakalářské práce obsahuje teoretické východiska ...