Now showing items 1-1 of 1

  • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

    Vladíková, Nikola
    Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu současného stavu bezpečnosti práce, s následnou analýzou rizik pracoviště. Specifikuje, význam bezpečnosti práce a přináší teoretická východiska pro danou oblast. Obsahuje analýzu ...