Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh počítačové sítě nového sídla společnosti 

    Skoupý, Michael
    Předmětem bakalářské práce je návrh projektového řešení univerzální kabeláže v novém sídle společnosti. Projekt je založen na analýze stávajícího řešení s přihlédnutím k novým požadavkům na základě teoretické analýzy. ...