Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv investičního záměru na hospodaření obce 

    Hél, Petr
    Tato bakalářská práce je v teoretické části zaměřena na samosprávné územní celky, především pak obce. Podrobněji je tato práce zaměřena na fungování a hospodaření obcí. V praktické části je představeno město Velké Opatovice, ...