Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Hübnerová, Vendula
    Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku ŽĎAS, a. s. během let 2008-2012. Teoretická část popisuje finanční analýzu a ukazatele, za pomoci kterých je poté v druhé části práce zjištěna současná ...