Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finančního zdraví vybraného podniku 

    Bulíčková, Andrea
    Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace ve vybrané společnosti. Teoretická část práce bude zaměřena na charakteristiku základních pojmů a na představení vybraných metod a ukazatelů finanční analýzy. V praktické ...