Now showing items 1-1 of 1

  • Výběr a implementace informačního systému pro firmu 

    Šejna, Tomáš
    Bakalářská práce se zabývá návrhem a následnou implementací informačního systému pro vybranou společnost. Zákaznická společnost si specifikuje požadavky, které jsou vstupními proměnnými pro výběr systému. Ze systému ...