Now showing items 1-1 of 1

  • Technická analýza vybraných akcií 

    Mazal, Tomáš
    Táto bakalárska práca sa zaoberá aplikovaním technickej analýzy na vybrané akcie. Prvá časť práce je teoretickým úvodom do problematiky technickej analýzy, pričom sú okrajovo spomenuté aj analýzy psychologická a fundamentálna. ...