Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh na vylepšení nového datového úložiště a zálohování 

    Havlík, Michal
    Tématem bakalářské práce je zálohování dat a datová úložiště. Jsou zde analyzovány problémy týkající tohoto tématu ve výrobní společnosti. Společnost vypracovala a realizovala projekt na obnovu IT zařízení. Tento projekt ...
  • Zálohování dat a datová úložiště 

    Šulc, Ondřej
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh zálohovacího systému pro Základní školu Humpolec, Hradská 894. Úvod práce se zabývá teoretickými poznatky k dané problematice. V následující části je analyzován současný stav ...