Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Mlčochová, Lenka
    Bakalářská práce hodnotí finanční situaci podniku Moravia Spectrum, a.s. v období let 2007 – 2012 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Obsahuje také návrhy řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení ...
  • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

    Kotíková, Martina
    Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti KOBZ s. r. o. v letech 2008 – 2012. Na základě výsledků finanční analýzy jsou navrhnuta řešení zjištěných problémů, která mají vést k celkovému zlepšení ...