Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh rekonstrukce univerzální kabeláže v podniku 

    Kvita, Lukáš
    Bakalářská práce se zabývá návrhem rekonstrukce univerzální kabeláže pro Medmes, spol. s r. o. Obsahuje analýzu současného stavu kabeláže, přehled využívání přípojných míst a požadavky investora. Pomocí této analýzy a ...