Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh počítačové sítě pro malou firmu 

    Vaňková, Jana
    Pro zpracování mé bakalářské práce jsem zvolila téma „Návrh počítačové sítě pro malou firmu“. V této práci se budu zabývat analyzováním současného stavu počítačové sítě ve firmě IP IZOLACE POLNÁ, s.r.o., popisem teoretických ...
  • Návrh univerzální kabeláže pro firmu AGRAKOM, s.r.o. 

    Greguš, Juraj
    Bakalárska práca sa zaoberá analýzou a návrhom univerzálnej kabeláže v administratívnej budove a časti pracovnej haly, ktorá je využívaná firmou AGRAKOM, s.r.o. na ich činnosť. Na základe analýzy, teoretických východísk a ...