Now showing items 1-9 of 9

 • Analýza výrobních procesů a návrh na jejich zlepšení 

  Linhart, Petr
  Bakalářská práce se zabývá analýzou konkrétní operace ve výrobním procesu v organizaci, zaměřené na textilní výrobu. V teoretické části je popsána samotná výroba a textilní průmysl, kalkulace a hodnocení investic. V ...
 • Návrh podnikatelského záměru na založení specializovaného fitness centra 

  Saska, Marek
  Tato bakalářská práce je věnována tématu vytvoření podnikatelského plánu na založení a následný provoz specializovaného fitness centra. Celá práce je rozdělena do tří tematických částí. Teoretické poznatky související s ...
 • Podnikatelský plán 

  Zemanová, Lucie
  Předmětem bakalářské práce je sestavení podnikatelského plánu pro organizaci příměstského plaveckého tábora pro děti, který každoročně pořádá plavecká škola Kometa Brno. Tato práce obsahuje veškeré potřebné informace a ...
 • Podnikatelský plán na Školu lyžování 

  Mačto, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá vytvořením podnikatelského plánu na školu lyžování. Práce vychází z úvodních teoretických poznatků, po kterých následuje analýza tržního prostředí, konkurence a vypracovaní podnikatelského plánu ...
 • Projekt příměstského tenisového tábora pro děti a mládež 

  Terziev, Christo
  Bakalářská práce je zaměřena na organizaci nového příměstského tenisového tábora, který se bude konat na půdě TC Classic Brno. Tábor se zaměří na využití volného času dětí a mládeže. V práci je provedena analýza současného ...
 • Řízení nákladů a kalkulace v podniku 

  Šácha, Marek
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku sledování a řízení nákladů ve výrobním podniku. Práce se zabývá kalkulací výrobků. Zhodnocuje současný stav kalkulací v podniku a na základě teoretických poznatků pak navrhuje ...
 • Řízení nákladů v podniku 

  Svorad, Michal
  Bakalářská práce se zabývá analýzou nákladů v podniku TURCK, s. r. o. se sídlem v Hradci Králové. V první části práce je popsána teorie nutná k porozumění druhé, praktické části, kde jsou zhodnoceny data z daného podniku. ...
 • Tvorba průběhu zakázky firmou se zaměřením na materiál a kalkulaci nákladů 

  Kaňková, Klaudia
  Bakalárska práca sa zaoberá tvorbou priebehu zákazky firmou. V teoretickej časti sú vysvetlené základné pojmy týkajúce sa problematiky. Praktická časť je zameraná na vypracovanie návrhov na zlepšenie. Tieto návrhy sa týkajú ...
 • Tvorba průběhu zakázky firmou se zaměřením na přípravu technické dokumentace a kalkulace nákladů 

  Thérová, Nikola
  Bakalářská práce se zabývá analýzou průběhu zakázky firmou a primárně se zaměřuje na kalkulaci nákladů a technickou dokumentaci. Obsahuje návrhy pro předcházení a optimalizaci procesů, které jsou stěžejní pro správný průběh ...