Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh webového informačního systému 

    Svoboda, Ondřej
    Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením a návrhem webových stránek, na kterých bude současně navrhnut i webový informační systém (dále jen IS). Ten bude mít formu kalendáře a firmě dopomůže k lepšímu plánování času, ...