Now showing items 1-3 of 3

 • Komparace zdaňování příjmů fyzických osob v ČR a Rusku 

  Trögnerová, Martina
  Bakalářská práce se zabývá komparací zdaňování příjmů fyzických osob v České republice a Rusku. Bakalářská práce popisuje daňové soustavy porovnávaných zemí s akcentem na systém zdaňování příjmů fyzických osob. V praktické ...
 • Optimalizace odvodových povinností OSVČ přeměnou právní formy na s.r.o. 

  Bursík, Adam
  Tato bakalářská práce se zabývá optimalizací odvodových povinností osoby samostatně výdělečně činné formou změny právní formy. V teoretické části jsou popsány složky odvodových povinností, způsoby stanovení jejich výše a ...
 • Zdaňování příjmů ze živností 

  Damborská, Veronika
  Tato bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Hlavním cílem je srovnání daňového zatížení živnostníků s odlišnou výší příjmů, přičemž důraz je kladen ...