Now showing items 1-2 of 2

  • Studie nákupní funkce v obchodní společnosti 

    Denev, Alex
    Bakalářská práce vyhodnotila ekonomickou situaci společnosti IRD GROUP s.r.o. a navrhla cesty zkvalitnění obchodní funkce, se zaměřením na nákupní funkci, dodavatele a obchodní standart. Po provedení analýzy společnosti ...
  • Studie nákupní funkce v obchodní společnosti 

    Denev, Alex
    Bakalářská práce zhodnotí ekonomickou situaci společnosti IRD GROUP S.R.O a zlepší obchodní funkce, se zaměřením na nákupní funkci, dodavatele a obchodní standart. Po provedení analýz podniku bude proveden návrh zlepšení.