Now showing items 1-3 of 3

 • Analýza systému vymáhání pohledávek u podnikatelského subjektu VTM a.s. 

  Brodová, Zuzana
  Bakalářská práce se zabývá vymáháním pohledávek mezi podnikateli. První - teoretická část obsahuje vysvětlení právních, účetních, daňových a ekonomických pojmů. Analytická část charakterizuje sledovaný podnikatelský subjekt, ...
 • Analýza vymáhání pohledávek u vybrané společnosti 

  Palánová, Šárka
  Tématem této bakalářské práce je analýza současného stavu vymáhání pohledávek u vybrané společnosti se zaměřením na zajištění pohledávek a jejich vymáhání po lhůtě splatnosti. V teoretické části práce je objasněna podstata ...
 • Analýza zajištění závazků u společnosti Milfor Steel s. r. o. 

  Beňovská, Barbora
  Tato bakalářská práce se zabývá zajišťováním závazků u společnosti Milfor Steel s. r. o. Analytickou část tvoří rozbor případů zajištění závazků v Milfor Steel s. r. o., analýza splatnosti pohledávek a závazků, faktoringového ...