Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh na vylepšení nového datového úložiště a zálohování 

    Havlík, Michal
    Tématem bakalářské práce je zálohování dat a datová úložiště. Jsou zde analyzovány problémy týkající tohoto tématu ve výrobní společnosti. Společnost vypracovala a realizovala projekt na obnovu IT zařízení. Tento projekt ...
  • Zálohování dat a datová úložiště 

    Šmarda, Miroslav
    Tato bakalářská práce se zabývá zálohováním a archivací dat v reálném prostředí jedné konkrétní finanční společnosti. Je zde popsán kompletní zálohovací systém a problémy související s tímto systémem. Dále jsou uvedeny i ...