Now showing items 1-1 of 1

  • Studie řízení služeb v obchodní organizaci 

    Bábek, Petr
    Bakalářská práce je zaměřena na řízení služeb v obchodní organizaci. Teoretická část je věnována skladování a zásobám s ohledem na obslužnost zákazníků. V praktické části je analyzován současný stav zásob, činnost dodavatelů ...