Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr pro založení malého podniku 

    Hrazdírová, Natálie
    Bakalářská práce se zabývá zpracováním podnikatelského záměru pro založení malého podniku se zaměřením na výrobu nadměrné obuvi. V teoretické části vymezuje základní pojmy týkající se podnikání, podnikatelského plánu, ...