Now showing items 1-1 of 1

  • Zdaňování příjmů z pronájmu 

    Bělušová, Kristýna
    Bakalářská práce se zabývá zdaňováním příjmů z pronájmu fyzických osob v České republice. Pozornost je věnována vývoji způsobu zdaňování příjmu z pronájmu od roku 1993 do současnosti, ale i předpokládané právní úpravě. ...