Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh počítačové sítě podniku 

    Pospíchal, Jindřich
    Cílem této bakalářské práce je návrh nové počítačové sítě ve firmě Zemědělské družstvo Sedlejov, protože současná síť nevyhovuje z kapacitních i technických důvodů. Na základě teoretických poznatků a analýzy současného ...
  • Návrh počítačové sítě pro základní školu 

    Sikora, Martin
    Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu počítačové sítě, konkrétně v budově základní školy. Vychází z analýzy současného stavu počítačové sítě, prostor školy a požadavků zadavatele. Práce obsahuje teoretické poznatky, ...