Now showing items 1-4 of 4

 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Vavřík, David
  Tato bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti KPS Metal a. s. za období 2009 až 2013 za pomoci metod finanční analýzy a je rozdělena na tři hlavní části, a to teoretickou, analytickou a praktickou. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Grénar, David
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace společnosti JEDNOTA, spotřební družstvo v Boskovicích v letech 2008 – 2012 za pomoci metod finanční analýzy. Bakalářská práce je rozdělena do čtyř částí, teoretické, ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Lovečková, Blanka
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou finanční analýzy společnosti RGV a.s. v letech 2008 – 2012 a návrhy na její zlepšení. V první části práce je uvedena základní charakteristika společnosti. Druhá část obsahuje ...
 • Hodnocení finanční situace podniku Tesla Jihlava, s.r.o. 

  Král, Václav
  Bakalářská práce se věnuje hodnocení finanční situace podniku Tesla Jihlava, s.r.o. na trhu. K jejímu hodnocení jsou využity metody a vybrané ukazatele finanční analýzy. Pro porovnání s konkurencí je vypracována a následně ...