Now showing items 1-1 of 1

  • Neazaměstnanost a její řešení v vybraném teritoriu ČR 

    Ondříšek, Roman
    Tato práce se zabývá nezaměstnaností v letech 2009-2013 a to na území obce s rozšířenou působností Kyjov. Nadále analyzuje stav nezaměstnanosti v EU, ČR a ve mnou vybraném teritoriu, kde je opět analyzován stav nezaměstnanosti ...