Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh webového portálu pro hodnocení kvality služeb v menzách 

    Kovařík, Ondřej
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a naprogramováním webového portálu pro hodnocení kvality jídel v menzách. Tento portál bude sloužit studentům k tomu, aby si předali informace o jednotlivých menzách a jídlech, která ...