Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh motivačního systému v malé firmě 

    Rohlena, Jan
    Cílem bakalářské práce je navrhnout motivační program pro malou stavební společnost, která na trhu působí již 20 let a žádný motivační program nemá. Teoretická část práce se zaměřuje na obecná teoretická východiska v oblasti ...