Now showing items 1-2 of 2

  • Projekt na zřízení fitness v Novém Městě na Moravě 

    Sádovská, Kateřina
    Předmětem bakalářské práce je vypracování projektu v podobě zřízení fitness centra. Projekt je zpracován na základě teoretické analýzy dokumentů, které obsahují obecnou strukturu podnikatelského plánu. Cílem práce je na ...
  • Studie pro odstranění rizik bezpečnosti práce 

    Bětík, Tomáš
    Bakalářská práce je zaměřena na problematiku bezpečnosti práce a ochrany zdraví na pracovišti v rámci prostor bioplynové stanice vybraného podnikatelského subjektu. Práce poskytuje teoretická východiska k tématu, analyzuje ...