Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Martínková, Marie
    Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti C SYSTEM CZ, a.s. v letech 2008 - 2012 pomocí metody finanční analýzy. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, v první části přináší informace o společnosti, ...