Now showing items 1-17 of 17

 • Finanční hodnocení vybraného podniku a návrhy na zlepšení jeho finanční situace 

  Skalická, Magdaléna
  Bakalářská práce je zaměřena na finanční hodnocení společnosti MASOEKO s. r. o. Cílem je finanční zhodnocení podniku pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy na základě účetních výkazů z let 2008 - 2012. Práce je rozdělena ...
 • Hodnocení finanční situace podniku 

  Habas, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá celkovou finanční analýzou firmy Lékárna na Selské s.r.o. v letech 2008 až 2012. Celkově je práce rozdělena na tři hlavní části a to na část teoretickou, část analytickou a část návrhovou. ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Vejmola, Jan
  Bakalářská práce se zabývá finanční analýzou podniku Vladimír Stolička – Kalorie v letech 2008 – 2012. Čerpá z účetních výkazů za sledované období. Je rozdělena do tří částí. V první části je popsána teorie, následuje ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Hübnerová, Vendula
  Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení finanční situace podniku ŽĎAS, a. s. během let 2008-2012. Teoretická část popisuje finanční analýzu a ukazatele, za pomoci kterých je poté v druhé části práce zjištěna současná ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Müllerová, Denisa
  Bakalářská práce „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“ se zaobírá metodami finanční analýzy a hodnotí finanční situaci podniku CLIM – Tech s.r.o. První část vymezuje teoretické základy metod finanční ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Lovečková, Blanka
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou finanční analýzy společnosti RGV a.s. v letech 2008 – 2012 a návrhy na její zlepšení. V první části práce je uvedena základní charakteristika společnosti. Druhá část obsahuje ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Franková, Barbora
  Tato bakalářská práce je zaměřená na hodnocení finanční situace společnosti Refrasil, s.r.o. v letech 2008-2012 a na podání návrhů na její zefektivnění finančního řízení v následujících letech. V první části bakalářské ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

  Šťastná, Kristýna
  Bakalářská práce s názvem „Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení“, se zaměřuje na zhodnocení společnosti YCNEGA technologies s.r.o. na základě ukazatelů finanční analýzy. Práce obsahuje vyhodnocení ...
 • Hodnocení finanční situace podniku Tesla Jihlava, s.r.o. 

  Král, Václav
  Bakalářská práce se věnuje hodnocení finanční situace podniku Tesla Jihlava, s.r.o. na trhu. K jejímu hodnocení jsou využity metody a vybrané ukazatele finanční analýzy. Pro porovnání s konkurencí je vypracována a následně ...
 • Návrh softwaru pro výpočet ukazatelů finanční analýzy 

  Polášek, Petr
  Tématem bakalářské práce je využití VBA jako nástroje pro tvorbu podpůrných firemních aplikací. Je zde vytvořen software pro automatický výpočet finančních ukazatelů na základě exportovaných dat z informačního systému.
 • Zhodnocení finanční situace AGRI CS a.s. a návrhy na její zlepšení 

  Vudková, Lucie
  Bakalářská práce posuzuje finanční situaci společnosti AGRI CS a.s. prostřednictvím podpůrných informačních zdrojů a vybraných ukazatelů finanční analýzy. V úvodní části je představen zvolený metodický postup pro zhodnocení ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Pešina, František
  Bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace podniku SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o. Na základě účetních výkazů je provedena finanční analýza za období čtyř let, od roku 2009 do roku 2012. Pomocí výsledků je posouzena ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Svatoš, Vojta
  Tato bakalářská práce pojednává o hodnocení finanční situace podniku FLAVA s.r.o. ve Svitavách od roku 2009 do roku 2013. Hodnocení finanční situace podniku v této práci je založeno na finanční analýze vycházející ze zdrojů ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Waclawková, Barbara
  Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením finanční situace společnosti TONI – MOSTY s.r.o. za období let 2010 – 2012. Výsledky hodnocení se opírají o vybrané metody finanční a strategické analýzy. Na základě zjištěných ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Sauerová, Denisa
  Bakalářská práce se zabývá zhodnocením finanční situace společnosti Papera s.r.o. za účetní období od 1.4.2009 do 31.3.2013 pomocí vybraných metod strategické a finanční analýzy. Na základě zjištěných výsledků a slabých ...
 • Zhodnocení finanční situace podniku a návrhy na zlepšení 

  Malá, Barbora
  Bakalářská práce hodnotí finanční situaci společnosti XY a to v období 2009 – 2012 pomocí vybraných ukazatelů finanční analýzy. Práce také obsahuje návrhy řešení zjištěných problémů, které mají vést ke zlepšení finanční ...
 • Zhodnocení finanční situace vybraného podnikatelského subjektu a návrhy na její zlepšení 

  Chalabalová, Veronika
  Bakalářská práce se zaměřuje na finanční zhodnocení vybraného podnikatelského subjektu. Za pomoci finančních ukazatelů zhodnotit jak na tom daný subjekt je. Porovnat jak si stojí oproti konkurenci. Na základě výsledků ...