Now showing items 1-3 of 3

 • Elektronický obchod firmy 

  Smolík, Luboš
  Bakalářská práce vytváří návrh elektronického obchodu a marketingové strategie společnosti Crhák s.r.o. Analyzuje současný stav elektronického obchodu a porovnáním s moderními trendy a vývojem v oblasti e-commerce, přináší ...
 • Rozvoj komunikačního mixu produktu společnosti GE Money Bank 

  Nekuda, Jakub
  Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu bankovních služeb. Bakalářskou práci jsem zpracoval pro společnost GE Money Bank, a. s., která působí na českém trhu jako poskytovatel finančních služeb. Cílem práce je ...
 • Uplatnění marketingu v řízení firem 

  Pešek, Tadeáš
  Cílem bakalářské práce je provést analýzu současného uplatnění komunikačních nástrojů společnosti GRD servis, s.r.o. a na základě výsledků této analýzy navrhnout odpovídající komunikační mix. Teoretická část se zaměřuje ...