Now showing items 1-2 of 2

  • Financování podnikatelských aktivit 

    Zelinková, Kateřina
    Bakalářská práce se zabývá výběrem vhodné volby financování podnikatelské aktivity. Konkrétně financováním přístavby skladovací haly v dané společnosti. Analyzuje tedy možnosti financování investice a klade důraz na optimální ...
  • Návrh financování investičního projektu 

    Salát, Robert
    Tato bakalářská práce se zaměřuje na způsoby financování konkrétní investice podniku. Bakalářská práce sestává ze tří částí. V první části jsou uvedeny základní pojmy, zdroje financování a metody hodnocení investic. Druhá ...