Now showing items 1-2 of 2

  • Komparace daně z příjmů fyzických osob v ČR a na Slovensku 

    Marková, Lucie
    Bakalářská práce se zabývá problematikou daně z příjmů fyzických osob v České republice a na Slovensku v roce 2013 a jejich rozdíly. Hlavním cílem je porovnat změny vývoje v obou státech. Praktická část analyzuje problém ...
  • Vývoj zdaňování příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 

    Koudelová, Lenka
    Tato bakalářská práce je zaměřena na vývoj zdaňování fyzických osob ze závislé činnosti. Jsou zde předloženy hlavní legislativní změny daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti. Cílem práce je porovnat, jak se ...