Now showing items 1-20 of 676

 • Namrzavost zemin a materiálů v podloží vozovek 

  Mašek, Jakub
  Tato předložená diplomová práce se zabývá problematikou stanovení míry namrzavosti zemin v podloží pozemních komunikací. V teoretické části jsou porovnány způsoby zkoušení namrzavosti v České republice a ve vybraných zemích ...
 • Výstavní pavilon v Olomouci 

  Ćmiel, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem haly pro výstavní účely o kruhovém půdorysu s průměrem 35m. Hala je koncipována jako kopule vazby schwedlerovy soustavy. Návrh je proveden jako koule a je proveden z trubek. Součástí ...
 • Rekonstrukce železniční stanice Brno-Slatina 

  Guziur, Petr
  Předmětem diplomové práce je navrhnout rekonstrukci železniční stanice Brno – Slatina tak, ale byly zajištěny 3 nástupní hrany splňující současné požadavky. Návrh kolejových úprav je proveden tak, aby bylo možné vložit ...
 • Spojovací koridor 

  Sláma, Jakub
  Předmětem diplomové práce bylo navrhnout a posoudit propojení dvou budov pomocí spojovacího koridoru. Konstrukce byla navržená jako příhradová bez svislic. Konstrukce je uložená na dvou stojkách příhradové konstrukce. ...
 • Zastřešení sportoviště 

  Chalupa, Miroslav
  Předmětem této diplomové práce je návrh a statické posouzení nosné ocelové konstrukce zastřešení tribuny fotbalového stadionu. Stadion je umístěn do lokality Brno. Hlavní nosný systém tvoří 16 radiálně uspořádaných ...
 • Zastřešení víceúčelového sportovního objektu 

  Koteš, Mário
  Úlohou diplomovej práce je vypracovať návrh a posúdenie zastrešenia viacúčelovej športovej haly. Viacúčelová športová hala má pôdorys o rozmeroch 48 x 35 m a výšku 16,0 m. Hala je tvorená priečnymi väzbami z oceľových ...
 • Objekt pro sportovní účely 

  Navrátil, Petr
  Předmětem této diplomové práce je návrh nosné ocelové konstrukce objektu pro sportovní účely ve dvou variantách. Objekt je situován v intravilánu města Holešov. Primárně je kladen důraz na splnění účelu konstrukce a jeho ...
 • Nosný skelet budovy 

  Růžička, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem nosné ocelové vícepodlažní konstrukce vědecké instituce v Brně. Práce obsahuje tři rozdílné variantní řešení v předběžném návrhu a pro zvolené řešení je zpracována technická zpráva, statický ...
 • Nádražní hala 

  Dušková, Jitka
  Náplní diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce nádražní haly, a to ve dvou variantách. Daný objekt je situován do intravilánu města Ústí nad Orlicí. Ocelovou konstrukci tvoří střední loď o rozměrech ...
 • Lávka pro chodce 

  Štelcl, Jan
  Diplomová práce je zaměřená na návrh dřevěné lávky pro chodce přes želizniční trať. Nosná konstrukce se skládá z příhradového nosníku a z vícevrstvých desek. Most je zastřešen. Půdorysné rozměry mostu jsou 49.0 m x 4.8 m.
 • Technické zhodnocení budovy 

  Vyhnánková, Kristýna
  Ve své práci se snažím vysvětlit technické zhodnocení po stránce právní, účetní, daňové a určit hodnotu technického zhodnocení budovy v Kč. Teoretická část je věnována popisu technického zhodnocení budovy a jeho právním ...
 • Výpočet pořizovací ceny stavby investorem 

  Bilová, Jana
  Diplomová práce je zaměřena na návrh postupu pro sestavení pořizovací ceny stavby ze strany investora a vliv výše této ceny na dobu návratnosti investice. Základním obsahem práce je zjištění optimální ceny pro investora ...
 • Bytový dům s občanskou vybaveností 

  Štolfa, Marek
  Diplomová práce "Bytový dům s občanskou vybaveností" je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt je umístěn v Brně, v katastrálním území Stránice. Je ...
 • Domov pro seniory 

  Vávra, Milan
  Diplomová práce Domov pro seniory je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený Domov pro seniory je na parcela č. 253/4 v Táboře. Objekt je čtyřpodlažní. V ...
 • Horský hotel 

  Skala, Zdeněk
  Stavba se bude nacházet u obce Slupečná poblíž přehradní nádrže Lipno. Bude umístěna na pozemku, který se svažuje k jihu. Stavba je navržena jako samostatně stojící, čtyřpodlažní. Technologie stavby je zděná. Konstrukční ...
 • Horský sportovní hotel 

  Horálek, Jiří
  Projekt řeší technickou dokumentaci horského sportovního hotelu pro přechodné ubytování 55 osob, vč. osob s omezenou schopností pohybu a bytu správce o kapacitě 1+kk. Objekt se nachází v lyžařském středisku krkonošské ...
 • Bytový dům 

  Olžbut, Peter
  Diplomová práce - Bytový dům - zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných předpisů a norem. Jedná se o novostavbu bytového domu. Je navržena zděná budova se suterénem a třemi nadzemními podlažími. Střecha je ...
 • Bytový dům 

  Matal, Pavel
  Diplomová práce na téma "Bytový dům" je zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných předpisů. Jedná se o čtyřpodlažní objekt s plochou střechou. Bytový dům je navržen pro komfortní bydlení osmi rodin ve dvou ...
 • Výukové a vzdělávací centrum 

  Halla, Antonín
  Práce řeší návrh a prováděcí projekt stavby výukového a vzdělávacího centra, obsahujícího knihovnu, výukové prostory a administrativní zázemí. Objekt je zasazen do prostředí bývalé zahrádkářské kolonie na okraji Brna, ...
 • Penzion pro rekreaci 

  Punda, Jiří
  Diplomová práce Penzion pro rekreaci je zpracována formou projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený pension je umístěn na parcele 947 v Kardašově Řečici. Objekt je třípodlažní. ...