Now showing items 1-1 of 1

  • Statické řešení mostu na dálnici Jánovce-Jablonov 

    Darebníček, Pavel
    Předmětem diplomové práce je návrh dálničního mostu na trase Jánovce - Jablonov a jeho statického řešení. Uvažovaná varianta je o čtyřech polích 34+44+44+34m a nosnou konstrukci tvoří monolitický dvoutrám z předpjatého ...