Now showing items 1-1 of 1

  • Mobilní mapování v architektuře 

    Deutsch, Jiří
    Tato diplomová práce pojednává o aplikaci a využití mobilního mapování v oboru architektury. Po seznámení se s mobilním mapovacím systémem MOMAS, který byl vyvinut společností Geodis Brno, spol. s.r.o., byly touto metodou ...