Now showing items 1-7 of 7

 • Bytový dům U Vojanky – stavebně technologická příprava 

  Andres, Josef
  Obsahem této práce je stavebně technologický projekt bytového domu U Vojanky v Praze. Novostavba bytového domu je složena ze dvou částí vzájemně propojených spojovacím krčkem. Autor se zabývá hlavními technologickými etapami ...
 • Stavebně technologická příprava bytového domu ve Velkém Meziříčí 

  Invald, Roman
  Diplomová práce řeší novostavbu bytového domu za školou ve Velkém Meziříčí.Projekt řeší stavebně technologickou přípravu samotné stavby. Náplní projektu je technická zpráva, návrh finančního plánu, výkresy zařízení staveniště, ...
 • Stavebně technologický projekt bytového domu 

  Šosová, Lenka
  Diplomová práce se věnuje řešení stavebně-technologického projektu bytového domu v Rokycanech. Práce obsahuje technickou zprávu, časový a finanční plán, výkres zařízení staveniště, technologický předpis
 • Stavebně technologický projekt polyfunkčního souboru EASTGATE 

  Plaček, Michal
  Cílem této diplomové práce je stavebně technologické řešení administrativní budovy polyfunkčního souboru EASTGATE. Detailněji se zabývá řešením stavby z hlediska časových, finančních a věcných požadavků na základě požadavků ...
 • Stavebně technologický projekt skladovací haly 

  Petrík, Tomáš
  V této diplomové práci je zpracována organizace výstavby logistického centra v Ostravě. Organizace se týká provedení zemních prací, základových konstrukcí a konstrukce železobetonového prefabrikovaného skeletu. Skladová ...
 • Stavebně technologický projekt výstavby penzionu pro seniory 

  Karafiátová, Hana
  V diplomové práci jsou vypracovány vybrané části stavebně - technologického projektu Penzionu pro seniory. Stavba obsahuje 11 stavebních objektů, z nichž hlavní stavební objekt je řešen podrobněji. V rámci této práce je ...
 • Stavebně technologický projekt Výzkumného centra Fakulty informačních technologií VUT v Brně 

  Chytková, Monika
  Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickým projektem Výzkumného centra informačních technologií VUT Brno v Brně. Tato práce obsahuje technické zprávy ZS STP, zařízení staveniště, rozpočet, propočet, časové ...