Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh víceúčelové nádrže v k.ú. Popovice 

    Pitka, Roman
    Diplomová práce má za cíl návrh víceúčelové nádrže v povodí Žlebovského potoka na katastrálním území Vysoké Popovice. Hlavním účelem této nádrže bude zlepšení odtokových poměrů v povodí tohoto potoka a revitalizace krajiny. ...