Now showing items 1-1 of 1

  • Vzduchotechnika autocentra 

    Dohnal, Ondřej
    Práce řeší problematiku tvorby interního mikroklimatu v objektu autocentra. Cílem práce je navrhnout optimálního řešení stavu interního mikroklimatu objektu, jeho posouzení, výběr a návrh vhodného vzduchotechnického systému. ...