Now showing items 1-1 of 1

  • Residence Erasmus - příprava, realizace a řízení stavby 

    Dokoupil, Jan
    Diplomová práce se zabývá výstavbou bytového domu Rezidence Erasmus. Práce obsahuje technickou zprávu k řešené problematice, zařízení staveniště ve třech etapách, a to v průběhu provádění zemních prací, hrubé vrchní stavby ...