Now showing items 1-2 of 2

  • Anamorfní mapy v MHD 

    Kriške, Petr
    Tato diplomová práce je zaměřena na tvorbu anamorfních map a jejich využití v MHD. Popisuje metody jejich tvorby a jednotlivé varianty těchto map. Dále se práce snaží zhodnotit a klasifikovat dostupná česká i zahraniční ...
  • Mapa okolí jeskyně Výpustek - jižní část 

    Stískalová, Alena
    Práce se zabývá vyhotovením mapy okolí jeskyně Výpustek – jižní část v měřítku 1:500 se schématickým zaměřením podzemních prostor. Teoretická část je věnována historii jeskyně a tvorbě map. Praktická část obsahuje výpočty, ...