Now showing items 1-2 of 2

  • Dokumentace muzejní železniční dráhy 

    Jurečka, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou vyhotovení železniční mapy bývalé důlní dráhy v úseku Zbýšov u Oslavan-Babice u Rosic. Nyní je tato dráha přebudovávána na úzký rozchod. Cílem bylo rovněž vytvoření bodového ...
  • Zaměření a tvorba 3D modelu pro hydrotechnický projekt 

    Bárta, František
    Diplomová práce je zaměřena na problematiku tvorby digitálního modelu terénu. Cílem práce je přiblížit řešení zahraniční zakázky od sběru dat po tvorbu a vizualizaci digitálního modelu terénu dané lokality. Pro modelování ...