Now showing items 1-2 of 2

  • Modelování smršťování pomocí fyzikální diskretizace 

    Bedáň, Jan
    Předmětem této práce je vytvoření modelu smršťování betonu pomocí fyzikální diskretizace. Úvod je věnován seznámení s problematikou smršťování a vysvětlení pojmů, které se zde budou vyskytovat. Hlavní část se zabývá ...
  • Modelování tlumících zařízení v interakci s konstrukcí 

    Kalina, Martin
    Cílem mé diplomové práce bylo vytvoření modelu tlumících zařízení a pozorování jejích chování při spolupůsobení s konstrukcí. Nejprve byla konstrukce pomocí Java aplikace FyDiK2D samostatně namodelována jako jednostupňová ...