Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh ŽB konstrukcí dle EC 2 a ACI 318 

    Tesárková, Václava
    Práce se zabývá posuzováním železobetonových konstrukcí dle aktuálně platné normy ČSN EN 1992-1-1 (EC 2) ve srovnání s posouzením dle amerického standardu ACI 318-08. Statický výpočet obsahuje posouzení stropní desky na ...