Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a výpočet membránové konstrukce zastřešení stadionu 

    Lang, Rostislav
    Tato práce se zabývá problematikou návrhu a výpočtu membránové konstrukce zastřešení stadionu. Jedná se o komplexní inženýrský problém, který v sobě zahrnuje mnoho dílčích složek: hledání počátečního tvaru membrány, staticky ...