Now showing items 1-1 of 1

  • Obchodní centrum Holešov - stavebně technologická příprava 

    Lech, Martin
    Tato diplomová práce se zabývá stavebně technologickou přípravou stavby obchodního centra v Holešově. Práce zahrnuje technickou zprávu stavebně technologického projektu, technologický předpis pro montáž skeletu haly s ...