Now showing items 1-1 of 1

  • Monitorování staveb v souvislosti s okolní stavební činností 

    Ledvoňová, Monika
    Tato diplomová práce se zabývá monitorováním poruch stavebních objektů dotčených okolní stavební činností. V první části jsou popsány metody sledování poruch, od podrobné prohlídky až po vyhodnocení výsledků, je zde uveden ...