Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování tlumících zařízení v interakci s konstrukcí 

    Kalina, Martin
    Cílem mé diplomové práce bylo vytvoření modelu tlumících zařízení a pozorování jejích chování při spolupůsobení s konstrukcí. Nejprve byla konstrukce pomocí Java aplikace FyDiK2D samostatně namodelována jako jednostupňová ...