Now showing items 1-20 of 676

 • Geodetické měření posunů a deformací mostu "Gagarin" 

  Kováč, Michal
  Náplňou diplomovej práce je geodetické zameranie posunov a deformácii nosnej konštrukcie a spodnej stavby železničného mostu Gagarin v etape 7 s následným spracovaním meraných dát, výpočtom a vyhodnotením posunov vzhľadom ...
 • Polyfunkční dům, Morašovice 

  Němec, Jan
  V řešeném projektu je zpracována kompletní dokumentace novostavby polyfunkčního domu, Morašovice. Tento projekt je řešen na úrovni prováděcího projektu. Objekt je navržen třípodlažní, částečně podsklepený s využitým ...
 • Polyfunkční dům 

  Veselý, Tomáš
  Předmětem této diplomové práce je vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby polyfunkčního domu v Třebíči. Je kladen důraz na postup dle platných norem a předpisů. Objekt je navržen jako čtyřpodlažní nepodsklepený, ...
 • Sportovní centrum Brno 

  Křivinková, Šárka
  Nově navržený objekt fotbalového stadionu, má pomoci znovuobnovení a přetvoření místa, které dříve sloužilo sportovním a volnočasovým aktivitám. Sportovní areál Ponava disponuje velkou tradicí a v současné době je území ...
 • Studie MÚK Kuřim na rychlostní silnici R43 

  Budík, Ondřej
  Tato diplomová práce zpracovává studii MÚK Kuřim na silnici R43. Cílem diplomové práce je řešení křížení přeložky silnice II/385 a plánované rychlostní komunikace R43. Křížení je situováno mezi městem Kuřim a obcí Čebín. ...
 • Věznice Hrotovice 

  Vítámvásová, Lenka
  Diplomová práce Věznice Hrotovice se skládá z projektové dokumentaca pro vězeňský blok 1 a budovy kuchyně. Blok 1 má tři nadzemní podlaží a budova kuchyně má jedno nadzemní podlaží. Objekty jsou zastřešeny plochou střechou. ...
 • Zázemí fotbalového klubu Lučina 

  Kohut, Lukáš
  Projekt řeší zázemí fotbalového klubu Lučina. Nachází se v centru obce Lučina. Objekt je třípodlažní. V suterénu se nachází technická místnost, sklad, prádelna a rehabilitační zázemí pro fotbalové hráče (posilovna, sauna, ...
 • Zástavba proluky v Brně 

  Švajda, Radim
  Cílem diplomové práce je vytvoření čtyřpodlažního polyfunkčního domu bez podkroví. Jedná se o zástavbu volné proluky v Brně. Dům je navrhnut pro bydlení a administrativu. V přízemí jsou situovány obchody a kanceláře, ve ...
 • Obecní úřad Rapotín 

  David, Tomáš
  V diplomové práci je řešena administrativní budova, která bude sloužit jako Obecní úřad v Rapotíně. Stavba je řešena jako přístavba ke stávajícímu Kulturnímu centru Rapotín. Budova je navržena jako zděná konstrukce se ...
 • Polyfunkční dům v Dobříši 

  Čapek, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na návrh a vypracování projektové dokumentace polyfunkčního domu ve městě Dobříš. Polyfunkční dům dům je pravidelného obdélníkového tvaru o rozměrech 16,12m x 26,12m. Dům má jedno podzemní a tři ...
 • Obnova a nové využití zámku v Moravském Krumlově 

  Holibková, Adéla
  Diplomová práce se zabývá rekonstrukcí a novým využitím Zámku Moravský Krumlov. V zámeckém areálu jsou navrženy víčeúčelové sály, volnočasové centrum pro obyvatele města a hotel a výstavní prostory pro turisty. Základní ...
 • Školící centrum 

  Šibal, Jan
  Diplomová práce „Školící centrum“ je zpracována ve formě projektové dokumentace obsahující všechny náležitosti dle platných předpisů. Navržený objekt je situován v Babicích nad Svitavou. Objekt je rozdělen do několika zón, ...
 • Městská knihovna Ivančice 

  Charvátová, Eliška
  Diplomová práce - Městská knihovna Ivančice - zpracována ve formě projektové dokumentace dle platných předpisů a norem. Jedná se o novostavbu veřejné stavby. Navržena je železobetonová skeletová konstrukce, vyplněna obvodovým ...
 • Dům s pečovatelskou službou 

  Pella, Radim
  Tato práce řeší novostavbu domu s pečovatelskou službou v Prostějově. Objekt zahrnuje 36 bytových jednotek typu 1+kk a 2 bytové jednotky 3+kk. V budově jsou navrženy další provozy související s provozem pečovatelské služby ...
 • Bazén 

  Sívek, Zdeněk
  Diplomová práce se týká novostavby samostatně stojícího krytého bazénu s jedním podzemním a jedním nadzemním podlažím, který je navržen pro maximální kapacitu 120 osob se dvěma bazény, dětským a plaveckým. Objekt je navržený ...
 • Penzion pro seniory 

  Pevný, Zdeněk
  Diplomová práce řeší projektovou dokumentaci Penzionu pro seniory ve městě Humpolec. Dům je určen pro bydlení 16 - 18 osob. Součástí objektu je kavárna a rukodělná dílna. Dům má tři nadzemní podlaží a je částečně podsklepený. ...
 • Polyfunkční dům 

  Černoch, Radim
  Polyfunkční dům se 4 nadzemními podlažímí a jedním podzemním ve kterem je umístěna hromadná garáž. 1NP je obsazeno obchody a nad nimi jsou byty. Objekt je zastřešen jednoplášťovou střechou.
 • Polyfunkční dům, Jihlava 

  Plavec, Kamil
  Navrhovaný polyfunkční dům se nachází v lokalitě Jihlava v severozápadní části města. Polyfunkční dům je navržen jako samostatně stojící čtyřpodlažní dům s plochou jednoplášťovou střechou. V prvním nadzemním podlaží se ...
 • Analýza vyztužené opěrné stěny založené na jemnozrnných zeminách 

  Střižík, Jakub
  U vyztužených opěrných konstrukcí je tahová síla přenášena zabudovanými výztuhami, pro jejichž návrh je nezbytné správné určení velikostí těchto sil. V diplomové práci je formou parametrické studie sledován vliv tuhosti ...
 • Veterinární klinika 

  Vojtová, Alena
  Diplomová práce Veterinární klinika je zpracována ve formě projektové dokumentace. Objekt je umístěn v městě Pardubice. Objekt je zděný ze systému POROTHERM s provětrávanou fasádou se zateplením z minerální tepelné izolace. ...